OgłoszeniaORA Poznań

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ LUX-MED

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
przypominamy, że Wielkopolska Izba Adwokacka podpisała porozumienie z LUX-MED dotyczące możliwości korzystania z pakietów opieki medycznej.
Oferta przygotowana specjalnie dla członków naszej Izby ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi
kosztów i świadczeń dostępnych w ramach każdej z opcji, jak również ogólne zasady korzystania
z opieki medycznej LUX-MED przesyłamy w załączeniu.
Rozpoczęcie korzystania z programu warunkowane jest dokonaniem za pośrednictwem formularza,
a następnie złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.
Formularz rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcbYTOifXK3TRIOi_YK1wLblY5GdlXkjgQzsjw4WCnn6fHrA/viewform?fbclid=IwAR2nURBhbT_tIwPHZ4qtzyCQq722oM84qE-qTNkj7If6YptriSlQfoWLdgU

Jednocześnie informujemy, że warunkiem rozpoczęcia korzystania z pakietów jest rejestracja min. 100 członków Izby. Ponadto, WIA podpisała wyłącznie porozumienie dające możliwość korzystania z pakietów przez członków WIA na preferencyjnych warunkach.
Każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo w programie zobowiązany będzie do podpisania stosownego oświadczenia dla LUX-MED i samodzielnego regulowania płatności.
W razie ewentualnych bardziej szczegółowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
– adw. Maciej Michałek: mailto:maciej.michalek@michalekrobakowski.pl
– apl. adw. Anna Smogorzewska: mailto:anka.smogorzewska@gmail.com

Życzymy miłego korzystania.

Zakres standardowy

Zakres rozszerzony

Zakres kompleksowy