OgłoszeniaORA Poznań

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-Cov-2 informuję, że Biuro ORA działa normalnie.
Jednocześnie poddaję pod Państwa rozwagę ograniczenie załatwiania spraw w siedzibie ORA do sytuacji wymagających bezpośredniego kontaktu.
W pozostałych sprawach istnieje możliwość korzystania z dostępnych elektronicznych narzędzi oraz kontaktu telefonicznego.

Z wyrazami szacunku
Dziekan ORA
adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski