OgłoszeniaORA Poznań

K O M U N I K A T

W związku z zarządzeniem nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 12 marca 2020r. informujemy, że odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w okresie od dnia 13 marca do dnia 31 marca 2020r. za wyjątkiem spraw opisanych w § 1 zarządzenia nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 12 marca 2020r.

Nadto informujemy, że odwołano dyżury w Biurze Obsługi Interesantów, w biurach podawczych w budynku Sądu przy Al. Marcinkowskiego 32 oraz przy ul. Chlebowej 4/8, a także czytelni akt Krajowego Rejestru Sądowego, Punkcie przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, Oddziale Centralnej Informacji – mieszczących się w budynku przy ul. Chlebowej 4/8.

Komunikat