Ważne stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przekazane wszystkim Prezesom sądów niższej instancji.
Wynika z niego:
1. możliwość wadliwego wniesienia środka odwoławczego lub innego pisma drogą elektroniczną do sądów,
2. konieczność wydrukowania pisma przez sekretariat i wdrożenia przez sąd procedury uzupełniania braków formalnych pisma,
3. sugestia powstrzymania się z kierowaniem wezwań do pełnomocników do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego.
Uwaga! – pisma należy tak wysyłać z wyprzedzeniem, ponieważ co do zasady decyduje data wydruku, a nie nadania maila.