Rozprzestrzeniająca się pandemia wirusa COVID-19 wpływa nie tylko na gospodarkę, ale także na funkcjonowanie sądów i możliwość prowadzenia postępowań sądowych, co ma bezpośrednie przełożenie na praktykę adwokacką. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przy współpracy z koordynatorami ds. mediacji wszystkich Izb adwokackich rozpoczyna ogólnopolski projekt sądowych i pozasądowych mediacji online.

Więcej na stronie