1. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13.08.2020 r. uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej został zniesiony termin Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wyznaczony na dzień 29 sierpnia 2020r.
  1. Okręgowa Rada Adwokacka planuje zorganizowanie Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w dniu 18 października 2020 roku. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzanymi ograniczeniami nie ma pewności, iż Zgromadzenie w tym terminie będzie możliwe do zrealizowania. O podejmowanych w sprawie Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.