Szanowni Państwo,

Informujemy że od dnia 09.09.2020r. tj. od środy, biuro ORA będzie dostępne dla Adwokatów.

1. Biuro ORA czynne będzie w swoich dotychczasowych godzinach urzędowania tj. 8.00 – 15.00.
2. Liczba interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze ORA z wyjątkiem pracowników Biura oraz osób wezwanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub Sąd Dyscyplinarny będzie monitorowana przez pracowników biura.
3. W sekretariacie ORA oraz pozostałych pomieszczeniach (Biuro Rzecznika Dyscyplinarego, Sądu Dyscyplinarnego, Księgowość) może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem pracownika).
4. Zaleca się odstęp min 2 metry między osobami przebywającymi w biurze.
5. Wszystkie osoby wchodzące do biura ORA zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbicę na twarzy, rękawiczki oraz zdezynfekować ręce.
6. Zaleca się dokonywanie płatności tylko za pośrednictwem przelewów bankowych na konto WIA. Płatność gotówką będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Ogranicza się liczbę interesantów mogących jednorazowo przeglądać akta do 1 osoby.
8. Zamawianie akt możliwe jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzydniowym wyprzedzeniem, po ustaleniu godziny ich przeglądania z pracownikiem konkretnego referatu.
9. W przypadku rezygnacji z przeglądania akt należy powiadomić odpowiedni referat przed planowanym terminem wizyty – akta jednej sprawy mogą być przeglądane maksymalnie 30 min. W przypadku większej ilości tomów czas ten może zostać wydłużony.
10. Interesanci zobowiązani są do korzystania z własnych przyborów. Należy ograniczyć do minimum pożyczanie materiałów biurowych.
11. Wstrzymuje się możliwość wykonywania kserokopii dokumentów przez pracowników biura z zaleceniem fotokopii przez interesanta własnym aparatem.
12. Pracownicy biura zobowiązani są do częstego wietrzenia pomieszczeń.
13. Po każdym interesancie pracownicy dokonują dezynfekcji blatów i sprzętu komputerowego w razie potrzeby.