Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej,

W związku z wieloma pytaniami kierowanymi przez Państwa informuję, w dniu 9 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej na którym nie została podjęta uchwała w przedmiocie zwołania Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborczego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na dzień 18.10.2020 r.
W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju i wzrostem zachorowań na Covid-19 na terenie województwa wielkopolskiego Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu wstrzymała się z wyznaczeniem nowego terminu Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej do czasu, kiedy racjonalnie oceniany stan zagrożenia epidemiologicznego , umożliwiać będzie przeprowadzenie takiego Zgromadzenia, bez stworzenia ryzyka dla życia i zdrowia uczestników przekraczającego społecznie akceptowany poziom.
W dniu 22 września 2020 r. na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej zapadła decyzja o zmianie terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury, który pierwotnie miał się odbyć w dniach 27-29 listopada 2020 r. Nowy termin Krajowego Zjazdu Adwokatury został wyznaczony na dzień 19-21 marca 2021 w Bydgoszczy. http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/kza-przesuniety-na-marzec-2021-r/

Okręgowa Rada Adwokacka będzie monitorować sytuację w celu oceny możliwości przeprowadzenia Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego w formie tradycyjnej przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa w najbliższym możliwym terminie, o którym zostaniecie Państwo poinformowani i gdy tylko stosowna uchwała zostanie podjęta.

Okręgowa Rada Adwokacka
w Poznaniu