Uprzejmie informujemy, że udzielana przez adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej pomoc osobom zatrzymywanym w związku z trwającymi protestami jest oddolną inicjatywą adwokatów i nie ma nic wspólnego z działaniami jakiejkolwiek partii politycznej.