Zgromadzenie WIA 13.02.2021 r. – termin zgłaszania wniosków, uchwał oraz kandydatur

Szanowni Państwo Adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej W związku z wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na dzień 13 lutego 2021 r. przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą ORA w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r.: „projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do prezydium i komisji zgromadzenia przyjmowane będą nie wcześniej niż 14 dni…

List do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący utworzenia wydziału lub sekcji w wydziałach cywilnych ds. kredytów frankowych, również w innych sądach okręgowych na terenie całego kraju. Uchwała ORA w Poznaniu w powyższej kwestii.

W związku z wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodą na utworzenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydziału ds. kredytów frankowych, przedstawiamy list skierowany przez Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie utworzenia takich wydziałów lub sekcji w wydziałach cywilnych również w innych sądach okręgowych na terenie całego kraju. W powyższej kwestii Okręgowa…