Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze WIA – 13.02.2021

Szanowni Państwo W zawiązku z zaplanowanym na dzień 13 lutego 2021 r. Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym Wielkopolskiej Izby Adwokackiej załączam Zawiadomienie o Zgromadzeniu. Jednocześnie informuję, iż tegoroczne Zgromadzenie odbędzie się  w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a Państwa obecność jest obowiązkowa. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu 7 dni…