Szanowni Państwo

W zawiązku z zaplanowanym na dzień 13 lutego 2021 r. Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym Wielkopolskiej Izby Adwokackiej załączam Zawiadomienie o Zgromadzeniu.

Jednocześnie informuję, iż tegoroczne Zgromadzenie odbędzie się  w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a Państwa obecność jest obowiązkowa. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski