Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2021r. zmarł

Ś P

adwokat Jerzy Pomin

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 1983-1992
oraz 1998-2004.

Sędzia Trybunału Stanu w latach 1997-2001.

Obrońca w wielu procesach politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi i kolegiami ds. wykroczeń.

Odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności”

oraz „Odznaką Adwokatura Zasłużonym”.

Wybitny działacz społeczny oraz przedstawiciel poznańskiego środowiska adwokackiego.

Swoim przykładem przekazywał najlepsze wzory wykonywania zawodu adwokata oraz służby drugiemu człowiekowi.

Patron wielu pokoleń aplikantów adwokackich.

Wspaniały Przyjaciel.

Zawsze oddany Adwokaturze.

Pozostanie w sercach i w pamięci wszystkich członków Palestry Wielkopolskiej.

Cześć Jego pamięci!

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 14 stycznia 2022r. o godz. 9.45

w Skórzewie.

Pogrzeb odbędzie się 14 stycznia 2022r. o godz. 11.10 na Cmentarzu Junikowo.

Rodzinie oraz Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu,

Koleżanki i Koledzy adwokaci