Działania Adwokatury w Poznaniu w sprawie Ukrainy.

Adwokatura będzie pro bono pomagać uchodźcom! Przeszkoli też kilka tysięcy osób. Adwokatura natychmiast zareagowała na konflikt zbrojny w Ukrainie. Dla całego środowiska było oczywiste, że należy pomóc uchodźcom, którzy w naszym kraju szukają bezpiecznego schronienia! Rozpoczęto od zbiórki darów i osobistego wsparcia na granicy, ale zaplanowano już długofalową i bezpłatną pomoc prawną, na którą nasi…