Adwokatura będzie pro bono pomagać uchodźcom! Przeszkoli też kilka tysięcy osób.

Adwokatura natychmiast zareagowała na konflikt zbrojny w Ukrainie. Dla całego środowiska było oczywiste, że należy pomóc uchodźcom, którzy w naszym kraju szukają bezpiecznego schronienia! Rozpoczęto od zbiórki darów i osobistego wsparcia na granicy, ale zaplanowano już długofalową i bezpłatną pomoc prawną, na którą nasi sąsiedzi z Ukrainy będą mogli liczyć. Chodzi o skomplikowane procedury migracyjne i legalizację pobytu w Polsce. 

– Działania zaczęliśmy już w dniu wybuchu wojny w Ukrainie. Zaplanowaliśmy szereg działań – koordynację pomocy prawnej pro bono, zbiórki, działania edukacyjne – mówi Tomasz Jachowicz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Odzew w środowisku przerósł najśmielsze oczekiwania. Wielu adwokatów osobiście udaje się do Lublina i innych miast, by zabrać ze sobą kobiety, dzieci czy całe rodziny. Następnie zadbają o to, by zalegalizować pobyt ofiar konfliktu zbrojnego w Polsce. 

Procedury migracyjne są skomplikowane. Nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić, a co dopiero osoba, która nie mówi po polsku i przeżywa traumę, porzucając swój dom i kraj – mówi adwokat Piotr Ruszkiewicz, koordynator pomocy prawnej w Poznaniu. – Staramy się jak możemy, by realnie wspomóc osoby przybywające do nas i kompleksowo podejść do tematu – dodaje. Prawo migracyjne jest niszową specjalizacją. Dotychczas postępowania uchodźcze trwały nie 6 i nie 15 miesięcy a dłużej i to przy skali 4.700 wniosków rocznie (2021 r.). – Naczelna Rada Adwokacka aktualnie pracuje nad postulatami uproszczenia procedur. Wierzymy, że to realnie wspomoże obywateli Ukrainy – dodaje adwokat Tomasz Jachowicz. – To nie czas wydawania oświadczeń i prowadzenia dyskusji, ale podejmowania konkretnych działań. Z dumą walczymy o prawa człowieka – podsumowuje Piotr Ruszkiewicz. 28 lutego w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze ze szkoleń Naczelnej Rady Adwokackiej dla osób, które chcą wspierać uchodźców w ustabilizowaniu ich sytuacji prawnej  – zgłosiło się ponad 2.000 osób. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie zaplanowano kolejne terminy spotkań. Poznańscy adwokaci ponownie spotykają się 1 marca.  

Informacja dot. pomocy prawnej: 

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego

Więcej o działaniach Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu:

https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-w-Poznaniu-285814438292961