Działania Adwokatury w Poznaniu w sprawie Ukrainy.

Adwokatura będzie pro bono pomagać uchodźcom! Przeszkoli też kilka tysięcy osób. Adwokatura natychmiast zareagowała na konflikt zbrojny w Ukrainie. Dla całego środowiska było oczywiste, że należy pomóc uchodźcom, którzy w naszym kraju szukają bezpiecznego schronienia! Rozpoczęto od zbiórki darów i osobistego wsparcia na granicy, ale zaplanowano już długofalową i bezpłatną pomoc prawną, na którą nasi…

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Szanowni Państwo, W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który w tym roku odbywa się od 21 do 27 lutego 2022 r.Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.W związku z powyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zorganizowała…

Ś † P adwokat Jerzy Pomin

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2021r. zmarł Ś † P adwokat Jerzy Pomin Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 1983-1992oraz 1998-2004. Sędzia Trybunału Stanu w latach 1997-2001. Obrońca w wielu procesach politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi i kolegiami ds. wykroczeń. Odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności” oraz „Odznaką Adwokatura Zasłużonym”.…