Адвокати – Україні

Аби бути внесеним до реєстру зарубіжних юристів, треба подати до канцелярії Окружної адвокатської ради (Великопольської адвокатської палати) в Познані заяву (з необхідними додатками) на внесення до реєстру зарубіжних юристів з указанням виду реєстру – реєстр “B” – зарубіжні юристи з-поза Європейського Союзу.

1. Необхідні елементи заяви:

● ім’я та прізвище заявника,

● дату та країну народження,

● місце проживання та адресу для листування на території країни походження,

● точну адресу адвокатського бюро в країні походження,

● адресу адвокатського бюро в Польщі, в якому зарубіжний правник провадитиме свою діяльність,

● професійне звання отримане в країні походження, що відповідає польському званню „adwokat” (для громадян України відповідником буде «адвокат», кирилицею),

● назва і адреса установи в державі походження, що зареєструвала адвокатську діяльність заявника в країні походження,

● назва відповідної установи в країні походження, що видала свідоцтво (довідку, сертифікат), з якого випливає, що заявника було зареєстровано в країні походження як особу, котра має право на провадження адвокатської діяльності в країні походження,

● назва та адрес професійного (адвокатського) об’єднання, якого членом є заявник у країні походження, її форму, а також імена та прізвища її інших членів.

Інші документи (додатки до заяви)

2. Свідоцтво (довідка, сертифікат), видане відповідною (компетентною) установою в країні походження, з якого випливає, що заявника було зареєстровано в країні походження як особу, котра має право на провадження адвокатської діяльності в країні походження. Адвокатська рада, до якої було подано заяву, може відмовити прийняти свідоцтво, яке було видано раніше ніж за три місяці від моменту подачі.

3. Копія документа, який підтверджує громадянство особи, що подає заяву на внесення до реєстру; копія повинна бути засвідченим нотаріусом на тотожність з оригіналом.

4. Довідка із польського Національного Кримінального Реєстру а також такого реєстру в державі походження, позначена датою не раніше 30-ти днів від дня подачі до Великопольської адвокатської палати в Познані.

5. Персональна анкета.

6. Дві кольорові фотокартки, розміром як для посвідчення особи.

7. Підтвердження оплати збору, вартістю згідно з постановою Окружної адвокатської ради від 28.03.2008 р. (постанова знаходиться у вкладці „przepisy”) або, у випадку біженців, заява про звільнення від оплати разом з документами, з яких випливатиме підстава звільнення від оплати.

УВАГА

Заяву треба заповнити польською мовою. Документи іноземною мовою повинні бути перекладені присяжним перекладачем. У випадку, якщо від імені заявника виступати буде уповноважена ним особа, обов’язково треба до неї додати довіреність (доручення).

Заява про внесення до списку іноземних адвокатів

ПЕРСОНАЛЬНА АНКЕТА

Навчальний фільм, знятий для потреб українських юристів, які мають намір почати практику в Польщі на підставі Закону про іноземних юристів (film szkoleniowy, zrealizowany na potrzeby ukraińskich adwokatów zamierzających rozpocząć praktykę w Polsce w oparciu o ustawę o prawnikach zagranicznych).

1/ Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu organizuje akcję bezpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich potrzebujących Obywateli Ukrainy. Link do adwokatów z Wielkopolski oferujących pomoc znajduje się tutaj: Lista adwokatów udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy i Список адвокатів, які надають допомогу біженцям з України . Informacja o akcji ogólnopolskiej Naczelnej Rady Adwokackiej znajduje się tutaj: https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/page/1/

2/ Komisja Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Poznaniu zorganizowała w dniu 1 marca 2022 roku szkolenie, którego tematyką był status uchodźców z Ukrainy oraz kwestie związane z możliwościami podjęcia zatrudnienia przez obywateli Ukrainy na terenie RP. Ogłoszenia o kolejnych szkoleniach są zamieszczane w newsletterze oraz na https://www.facebook.com/Okręgowa-Rada-Adwokacka-w-Poznaniu-285814438292961/

3/ ORA w Poznaniu wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką, zwraca się do adwokatów i aplikantów adwokackich o wzięcie udziału w koleżeńskiej zbiórce darów dla dzieci uchodźców. Akcja przeprowadzona jest w porozumieniu z ośrodkami dla cudzoziemców. Zbiórka ma charakter wewnętrzny, o przekazywanie darów proszeni są adwokaci i aplikanci adwokaccy. Koordynatorami akcji w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu są:

Wicedziekan ORA – adw. Monika Małecka-Mroziewska

adw. Anna Smogorzewska

adw. Dominik Gajda

adw. Piotr Ruszkiewicz

Lista koordynatorów z innych Izb na terenie kraju pod linkiem👇

https://tiny.pl/9l6mt

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokaci-dzieciom-uchodzcow-zbiorka-darow/

Prosimy o sprawdzanie aktualnego zapotrzebowania na konkretne produkty:

https://www.facebook.com/Okręgowa-Rada-Adwokacka-w-Poznaniu-285814438292961/

4/ Komisja ds. Kontaktów Zagranicznych i Wpisów na Listę Prawników Zagranicznych przy ORA w Poznaniu przyjmuje wnioski obywateli Ukrainy na terenie Polski, posługujących się tytułem zawodowym będącym odpowiednikiem tytułu adwokata w Polsce. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów prosimy o bezpośredni kontakt z Przewodniczącą Komisji pod adresem email: kkz@ora.poznan.pl

5/ ORA w Poznaniu zachęca do udziału w zbiórce prowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką w środowisku adwokackim na rzecz udzielenia pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy i wszystkich ofiar napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Kolejną inicjatywą, która ma wesprzeć Ukrainę jest organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką zbiórka pieniężna. W tym celu uruchomiona została e-Skarbonka za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Dołączyć się do zrzutki można za pośrednictwem strony:

www.zrzutka.pl/z/adwokaturapolskadlaukrainy

6/ ORA w Poznaniu zachęca do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Sekcję Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 1 marca w godz. 18.00-20.00 na platformie zoom. Informacje o organizowanych szkoleniach znajdą Państwo tutaj:

7/ Wypowiedzi w mediach – wg stanu na dzień 19 kwietnia 2022r.:

Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców

Grupa adwokatów i aplikantów adwokackich z Konina udziela bezpłatnych porad prawnych dla uchodźców z Ukrainy

Adwokaci z Ostrowa świadczą za darmo pomoc prawną dla obywateli Ukrainy

Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy w Wielkopolsce. Podpowiadamy, gdzie ją znaleźć?

Adwokaci pomagają uchodźcom. „Pierwsze zetknięcie z polskim systemem prawnym może być dla nich szokiem”

Musimy być przygotowani na zalew potrzebujących pomocy

Adwokaci zaangażowani w pomoc Ukrainie

Poznań: Adwokaci i aplikanci pomagają uchodźcom z Ukrainy

Kilkuset adwokatów i aplikantów zaangażowanych w pomoc uchodźcom

Poznań/ Kilkuset adwokatów i aplikantów zaangażowanych w pomoc uchodźcom

Ważna pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wielkopolscy adwokaci wyciągają dłoń

Ponad pół tysiąca adwokatów i aplikantów jest gotowych pomagać Ukraińcom

Kilkuset adwokatów i aplikantów pomoże uchodźcom wojennym z Ukrainy!

Piotr Ruszkiewicz – Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu

Adwokaci zaangażowani w pomoc Ukrainie

POMOC DLA UKRAINY – materiały informacyjne, prezentacje, zapisy szkoleń:

Szkolenie nt. statusu obywateli Ukrainy w Polsce

Hasło dostępu: OraUkraina’22

Ochrona międzynarodowa i legalizacja pobytu a wojna na Ukrainie

Legalizacja pobytu i pracy obywateli Ukrainy na terytorium RP w świetle rosyjskiej agresji zbrojnej

Psychologiczne aspekty pracy prawnej z klientem w kryzysie.

Prezentacja

Nagranie

Hasło dostępu: OraUkraina’22

Szkolenie dot. sytuacji prawnej obywateli Ukrainy w Polsce.  

1. „Status pobytowy i legalizacja pobytu obywateli i obywatelek Ukrainy w Polsce”
2. „Status cudzoziemców w Polsce oraz możliwe sposoby legalizacji dla osób, które przekroczyły granicę w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Zobowiązania obywateli Ukrainy na stałe zamieszkujących w Polsce”

Prezentacja

Nagranie

Hasło dostępu: OraUkraina’22