Informacje dotyczące wpisu na listę prawników zagranicznych

Osoba ubiegająca się o wpis na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej powinna złożyć do Biura Izby Adwokackiej w Poznaniu następujące dokumenty: 1. Wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych z zaznaczeniem rodzaju listy : lista A – prawnicy zagraniczni z Unii Europejskiej; lista B – prawnicy zagraniczni spoza Unii Europejskiej), o wpis na … Czytaj dalej Informacje dotyczące wpisu na listę prawników zagranicznych