ZESPÓŁ REDAKCYJNY

UWAGA

Zachęcamy Szanowne Koleżanki i Kolegów do współtworzenia Adwokata Wielkopolskiego. Zapraszamy do nadsyłania komentarzy i glos do orzeczeń sądowych, które zamieszczane będą w zakładce Publikacje. Opublikowanie opracowania o charakterze naukowym lub publicystyczno – prawnym do 20 stron stanowi realizację obowiązku doskonalenia zawodowego w zakresie 6 punktów. Materiał tekstowy nie powinien przekraczać 6 stron pisanych czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, 1,5 odstępu. Prosimy o opatrzenie tekstu tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz krótką – maksymalnie dwuzdaniową informacją o treści artykułu w celu ułatwienia wyszukiwania tematycznego. Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: wicedziekan.habryn@ora.poznan.pl