Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 – NPP

2020-03-12 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia…

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 12 marca 2020r. – odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w okresie od dnia 13 marca do dnia 31 marca 2020r.

K O M U N I K A T W związku z zarządzeniem nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 12 marca 2020r. informujemy, że odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w okresie od dnia…