Zaproszenie na superwizję dla mediatorów

Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PLul. Wiejska 16 lok. 22e-mail: tomaszkawka@mediacja.edu.pltel. 601 245 342 Superwizja jest miejscem na refleksję na temat aspektów komunikacyjnych, relacyjnych, intrapersonalnych. Jest przeciwieństwem zorientowanego na wynik świata zawodowego. Jest szansą na wspólną analizę problemu i poszukiwanie rozwiązań. Superwizja to refleksja, a nie instrukcja. Superwizor jest specjalistą od struktury i moderowania procesu,a nie od przekazywania wiedzy.…

Zaproszenie na szkolenie mediacyjne w Łodzi

Szanowni Państwo,Koleżanki, Koledzy, W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pragnę zaprosić Państwa do udziału w pierwszym specjalistycznym szkoleniu z mediacji opracowanym dla adwokatów, które poprowadzi notariusz Barbara Pawlak, posiadająca m.in. certyfikacje mediatora The State Bar of California oraz The American Bar Association, a także uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji w zakresie specjalistycznego…

Zaproszenie na szkolenie MEDIACJE GOSPODARCZE

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w szkoleniu MEDIACJE GOSPODARCZE, które odbędzie się 24-26.04 i 9-10.05 w Poznaniu na ul. Słonecznej 7/1. Szkolenie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów w biznesie (ADR). Zgodnie z najnowszymi badaniami Ministerstwa Sprawiedliwości, za jedną z istotniejszych barier stosowania mediacji w Polsce przedsiębiorcy uważają zbyt małą liczbę dobrze przeszkolonych mediatorów. Chcemy to…

Konferencja Centrum Arbitrażu i Mediacji w Pile

W dniu 12 lutego 2015 r. w Pile odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu został podpisany w dniu 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w…

Konferencja „Państwo a ADR” w Nowym Tomyślu

 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ” Nowy Tomyśl , 2015.04.17 Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: Państwo a ADR  .  Konferencja odbędzie się w dniu   17 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek…

Mediacje a arbitraż

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz korzystniejsze warunki dla rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w Polsce. Wynika to z faktu szerszej popularyzacji tych technik, w czym olbrzymi udział ma Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. To z jej inicjatywy wystartował nowy ogólnopolski projekt Ministerstwa Gospodarki, który zaowocuje utworzeniem Centrów Arbitrażu i Mediacji w miastach wojewódzkich w tym m.in.…

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniach od 13 do 18 października przypada tegoroczny Tydzień Mediacji, który ustanowiony został w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji (16.10.2014). Oba przedsięwzięcia przebiegały będą pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”. W przygotowanie Tygodnia Mediacji, przy koordynacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, zaangażowane są zarówno organizacje zrzeszające mediatorów, w tym Centrum Mediacyjne…

Opinia NRA do projektu ustawy o wspieraniu ADR

Naczelna Rada Adwokacka wydała opinię na temat projektu założeń do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.  W ocenie organów Adwokatury przedstawiony projekt zasługuje na poparcie. O opinię zwrócił się do polskiej Adwokatury Minister Gospodarki. Projekt opiniowała Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacyjne przy NRA oraz Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej. W ocenie organów Adwokatury przedstawiony…

Aktualności mediacyjne

Z uwagi na fakt, iż w ostatnim okresie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń związanych z instytucją mediacji, pozwalam sobie krótko przedstawić najważniejsze z nich: I. SZKOLENIE ZAWODOWE NA MEDIATORA Zgodnie z harmonogramem szkoleń Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w okresie 24-26 października 2014 roku odbędzie się szkolenie zawodowe dla osób chcących uzyskać…

Mediacje w sprawach karnych

Mediacje w sprawach karnych Cel Wprowadzenie mediacji do systemu karnego jest reakcją na coraz silniejszy trend zmiany koncepcji sprawiedliwości retrybucyjnej na sprawiedliwość naprawczą[1]. Ta ostatnia jest nastawiona przede wszystkim na osobę pokrzywdzonego, który w dotychczasowych procesach karnych sprowadzany jest zazwyczaj do roli osobowego źródła dowodowego. Mediacje mają przenieść zainteresowanie procesu karnego z przestępcy na pokrzywdzonego,…