Inauguracja Centrum Arbitrażu i Mediacji

Dnia 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona nowemu projektowi Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas której podpisany został akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu. Głównymi założeniami Centrum Arbitrażu i Mediacji są: odciążenie sądów powszechnych, promowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR)…

Debata w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów

Na debacie dotyczącej implementacji art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ADR spotkali się w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych oraz organów odpowiedzialnych za poszczególne sektory rynku, organizacji konsumenckich oraz przedsiębiorców i istniejące już podmioty ADR. Debata miała miejsce 6 maja. NRA reprezentowała adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Na spotkaniu przedstawiciel UOKiK podsumował dotychczasowe…

Szkolenia Mediacyjne

Niniejszym informuję, iż Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie stale prowadzi działalność związaną z przeprowadzaniem szkoleń dla osób chcących uzyskać certyfikat mediatora, jak i specjalistyczne szkolenia kierowane do adwokatów posiadających taki certyfikat, a chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Harmonogram szkoleń na obecny rok dostępny jest tutaj. Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty…

Jak zostać stałym mediatorem

Wymagania stawiane przed mediatorami sądowymi są zależne od rodzaju sprawy, która mediacją ma być objęta. Można zatem wyróżnić trzy odrębne reżimy prawne, którym poddana jest instytucja mediacji: I. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich Wymogi dotyczące osoby mediatora uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001r.…

Słów kilka o mediacjach

I. Mediacje w zarysie W związku z coraz większym zainteresowaniem, jak i zastosowaniem w praktyce instytucji mediacji, poniżej umieszczono ogólne informacje dotyczące tego zagadnienia. Konflikt towarzyszy człowiekowi od zawsze, a sam w sobie ma charakter twórczy, prowadzi do rozwoju, lecz tylko wówczas, gdy poweźmie się odpowiedni sposób, aby go rozwiązać. Można rzec, że gdyby nie…

Konferencja z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

Informujemy o konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” organizowanej przez Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 8.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wiodącym tematem wydarzenia będzie wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym. Konferencja opierać się będzie na czterech prelekcjach, panelu dyskusyjnym i trzech warsztatach.…