Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2022 r.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2022 r. Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły…

Szczegóły

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Szanowni Państwo, W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który w tym roku odbywa się od 21 do 27 lutego 2022 r.Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.W związku z powyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zorganizowała…

Szczegóły

Ś † P adwokat Jerzy Pomin

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2021r. zmarł Ś † P adwokat Jerzy Pomin Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 1983-1992oraz 1998-2004. Sędzia Trybunału Stanu w latach 1997-2001. Obrońca w wielu procesach politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi i kolegiami ds. wykroczeń. Odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności” oraz „Odznaką Adwokatura Zasłużonym”.…

Szczegóły

Polski Ład dla adwokatów – poradnik

Nowelizacja przepisów pod nazwą „Polski Ład”, które wejdą w życie od stycznia 2022 roku, zarówno w obszarze prawnym, jak i podatkowym przyniesie wiele zmian i zaskoczeń, w tym również dotyczących branży prawniczej. Dlatego na prośbę prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego, powstał poradnik „Polski Ład dla adwokatów, niejasne plusy, oczywiste minusy”. Materiał opracował zespół…

Szczegóły

Komunikat Prezesa NRA w sprawie portalu informacyjnego i zakładki „Moje doręczenia”

Szanowni Państwo, W ślad za komunikatem zamieszczonym na adwokatura.pl w załączeniu przesyłamy Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, którą NRA otrzymała od SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Ten dokument został opublikowany na naszej stronie internetowej w artykule pod linkiem: https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/instrukcja-odbierania-pism-sadowych-w-portalu-informacyjnym/. Aktualna wersja Instrukcji jest również dostępna w zakładce „Pomoc”…

Szczegóły