Instrukcja zakładania konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Szanowi Państwo, W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej e -wykluczonych adwokatów w Państwa Izbach, a także zawodowych pełnomocników nieposiadających konta w systemie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w załączeniu przesyłam do wykorzystania wyciąg z instrukcji zakładania konta na Portalu Informacyjnym Sądów z prośbą o przekazanie tym Adwokatom/Adwokatkom w Państwa Izbie, którzy konta zawodowego pełnomocnika jeszcze nie posiadają.…

Szczegóły

Instrukcja obsługi Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Szanowni Państwo, na prośbę adw. Przemysława Rosatiego, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, udostępniamy, przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, instrukcje obsługi portalu informacyjnego. Dokumenty znajdują się również na stronie adwokatura.pl. Instrukcja zakładania konta w Portalu Informacyjnym Instrukcja zakładania i zarządzania subkontem Instrukcja uzyskiwania dostępu do sprawy Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym

Szczegóły