Życzenia Świąteczne

Niech Święta Bożego Narodzenia wyciszą wszelkie spory. Niech będą okazją do serdecznych spotkań i rozmów. Oby w zbliżającym się 2024 roku każdy dzień przyniósł odważne marzenia i dobre decyzje, oby spełniły się wszystkie zamysły i oczekiwania. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. Tomasz Jachowicz

Więcej

Zmiany w regulaminie doskonalenia zawodowego adwokatów

Komisja Doskonalenia Zawodowego informuje, iż na Plenarnym Posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 8 września 2023 r. została podjęta uchwała zmieniająca dotychczasowy Regulamin doskonalenia zawodowego adwokatów. Treść uchwały Adw. Bartosz Dzikoński Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA w Poznaniu

Więcej

Kalendarium – Zgromadzenie Sprawozdawcze Wielkopolskiej Izby Adwokackiej 17 czerwca 2023 r.

17 stycznia 2023 r. – uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu o zwołaniu Zgromadzenia sprawozdawczego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na 17 czerwca 2023 r. 15 lutego 2023 r. – informacja o Zgromadzeniu wraz z uchwałą przesłana do adwokatów za pośrednictwem Newslettera 1 czerwca 2023 r. – 2 czerwca 2023 przesłanie za pomocą poczty elektronicznej (Newsletter ORA)…

Więcej

Nabór do konkursu „Legal Hackathon” 2022

Komisja Nowych Technologii i Informatyzacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska ogłaszają wspólnie nabór uczestników do interdyscyplinarnego zespołu biorącego udział w tegorocznej edycji konkursu „Legal Hackathon – Technologia w służbie człowiekowi” odbywającego się w dniach od 3 do 5 czerwca 2022 roku.…

Więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2022 r.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2022 r. Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły…

Więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Szanowni Państwo, W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który w tym roku odbywa się od 21 do 27 lutego 2022 r.Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.W związku z powyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zorganizowała…

Więcej

Ś † P adwokat Jerzy Pomin

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2021r. zmarł Ś † P adwokat Jerzy Pomin Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 1983-1992oraz 1998-2004. Sędzia Trybunału Stanu w latach 1997-2001. Obrońca w wielu procesach politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi i kolegiami ds. wykroczeń. Odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności” oraz „Odznaką Adwokatura Zasłużonym”.…

Więcej

Polski Ład dla adwokatów – poradnik

Nowelizacja przepisów pod nazwą „Polski Ład”, które wejdą w życie od stycznia 2022 roku, zarówno w obszarze prawnym, jak i podatkowym przyniesie wiele zmian i zaskoczeń, w tym również dotyczących branży prawniczej. Dlatego na prośbę prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego, powstał poradnik „Polski Ład dla adwokatów, niejasne plusy, oczywiste minusy”. Materiał opracował zespół…

Więcej

Komunikat Prezesa NRA w sprawie portalu informacyjnego i zakładki „Moje doręczenia”

Szanowni Państwo, W ślad za komunikatem zamieszczonym na adwokatura.pl w załączeniu przesyłamy Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, którą NRA otrzymała od SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Ten dokument został opublikowany na naszej stronie internetowej w artykule pod linkiem: https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/instrukcja-odbierania-pism-sadowych-w-portalu-informacyjnym/. Aktualna wersja Instrukcji jest również dostępna w zakładce „Pomoc”…

Więcej

I Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej ADWOKATURA CUP

Szanowni Państwo, W miniony weekend w Łodzi odbyły się I Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej ADWOKATURA CUP. Turniej ten zakończył się dla reprezentantów Izby Adwokackiej w Poznaniu ogromnym sukcesem, nasza drużyna zdobyła 1 miejsce. Dodatkowe wyróżnienie przyznano Aleksandrowi Chojnackiemu, który został Najlepszym Bramkarzem Zawodów. Całej reprezentacji serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej

Mecz tenisowy Adwokaci c/a Sędziowie – dziewiąta wygrana!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W sobotę 2 października 2021r. na kortach „Olimpia Park” w Poznaniu tenisowa reprezentacja Wielkopolskiej Palestry po raz trzynasty spotkała się na kortach ziemnych z drużyną sędziów Apelacji Poznańskiej. Przy pięknej słonecznej pogodzie kibice podziwiali umiejętności i wysoką formę zwłaszcza zawodników drużyny adwokackiej. Mecz zakończył się pewną wygraną naszej drużyny 4:1. Zwycięska…

Więcej

Fotorelacja z meczu Adwokaci – Sędziowie.

Szanowni Państwo, Za nami tegoroczny Mecz Przyjaźni: Adwokaci – Sędziowie im. Andrzeja Reichelta. Po 90 minutach zmagań drużyna Wielkopolskiej Palestry odniosła zwycięstwo nad Poznańską Temidą z wynikiem 4:1. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy za sportową rywalizację Drużynie Sędziów.

Więcej

Instrukcja obsługi Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Szanowni Państwo, na prośbę adw. Przemysława Rosatiego, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, udostępniamy, przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, instrukcje obsługi portalu informacyjnego. Dokumenty znajdują się również na stronie adwokatura.pl. Instrukcja zakładania konta w Portalu Informacyjnym Instrukcja zakładania i zarządzania subkontem Instrukcja uzyskiwania dostępu do sprawy Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym

Więcej

Instrukcja zakładania konta na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Szanowi Państwo, W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej e -wykluczonych adwokatów w Państwa Izbach, a także zawodowych pełnomocników nieposiadających konta w systemie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w załączeniu przesyłam do wykorzystania wyciąg z instrukcji zakładania konta na Portalu Informacyjnym Sądów z prośbą o przekazanie tym Adwokatom/Adwokatkom w Państwa Izbie, którzy konta zawodowego pełnomocnika jeszcze nie posiadają.…

Więcej

Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze WIA – 13.02.2021

Szanowni Państwo W zawiązku z zaplanowanym na dzień 13 lutego 2021 r. Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym Wielkopolskiej Izby Adwokackiej załączam Zawiadomienie o Zgromadzeniu. Jednocześnie informuję, iż tegoroczne Zgromadzenie odbędzie się  w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a Państwa obecność jest obowiązkowa. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu 7 dni…

Więcej

Zgromadzenie WIA 13.02.2021 r. – termin zgłaszania wniosków, uchwał oraz kandydatur

Szanowni Państwo Adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej W związku z wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na dzień 13 lutego 2021 r. przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą ORA w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r.: „projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do prezydium i komisji zgromadzenia przyjmowane będą nie wcześniej niż 14 dni…

Więcej

List do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący utworzenia wydziału lub sekcji w wydziałach cywilnych ds. kredytów frankowych, również w innych sądach okręgowych na terenie całego kraju. Uchwała ORA w Poznaniu w powyższej kwestii.

W związku z wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodą na utworzenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydziału ds. kredytów frankowych, przedstawiamy list skierowany przez Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie utworzenia takich wydziałów lub sekcji w wydziałach cywilnych również w innych sądach okręgowych na terenie całego kraju. W powyższej kwestii Okręgowa…

Więcej

Komunikat dotyczący legitymacji adwokackich.

Zgodnie z treścią uchwały NRA nr 168/2020 z dnia 06.10.2020r. informujemy, iż : „Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze zachowują ważność na czas nieoznaczony”. W załączeniu w/w Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej. Uchwała NRA nr 168/2020

Więcej

Akcja pomocy prawnej dla potencjalnie zatrzymanych w trakcie protestów po wyroku TK

W związku z odbywającymi się protestami w Poznaniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego koordynujemy akcję udzielania ewentualnej doraźnej pomocy prawnej osobom, które mogą zostać zatrzymane. Lista adwokatów świadczących pomoc zatrzymanym jest dostępna u koordynatorów, w razie konieczności prosimy o kontakt: adw. Agata Celmer, email adwagatacelmer@o2.pl tel. 607-990-642 adw. Andrzej Jarosław Reichelt, email ajr@reichelt.com.pl tel. 693-710-250 adw.…

Więcej

Praca Biura ORA.

Szanowni Państwo, Informujemy że od dnia 09.09.2020r. tj. od środy, biuro ORA będzie dostępne dla Adwokatów. 1. Biuro ORA czynne będzie w swoich dotychczasowych godzinach urzędowania tj. 8.00 – 15.00.2. Liczba interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze ORA z wyjątkiem pracowników Biura oraz osób wezwanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub Sąd Dyscyplinarny będzie monitorowana przez pracowników biura.3. W…

Więcej

Potwierdzone wyniki koronawirusa u adwokatów – praca biura ORA.

Szanowni Państwo, Z uwagi na potwierdzone wyniki koronawirusa u adwokatów i związane z tym zagrożenie, biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu jest od dnia dzisiejszego – aż do odwołania, dostępne wyłącznie w formie telefonicznej, mailowej lub pocztowej. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w PoznaniuAdw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Więcej

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13.08.2020r. uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej został zniesiony termin Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wyznaczony na dzień 29 sierpnia 2020r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13.08.2020 r. uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej został zniesiony termin Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wyznaczony na dzień 29 sierpnia 2020r. Okręgowa Rada Adwokacka planuje zorganizowanie Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w dniu 18 października 2020 roku. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju…

Więcej

LEX DVD w czasie egzaminów – szkolenie dla aplikantów 18.06 godz. 15.30.

W czasie egzaminów będą mogli Państwo skorzystać z wersji LEX DVD. Wolters Kluwer przygotował szkolenie online z obsługi programu, które odbędzie się dn. 18.06.2020r. o godz. 15.30. Zapisy na szkolenie są prowadzone na stronie: www.produkty.LEX.pl/lex-dvd Jednocześnie informuję, że osoby które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu online mogą obejrzeć nagranie dostępne pod linkiem https://vimeo.com/395104224/b3680672d9 zaproszenie

Więcej

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

W związku z odwołaniem wyznaczonych pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. terminów egzaminów adwokackiego i radcowskiego z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, tj. wprowadzony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze wejście w życie wyjątkowych, incydentalnych regulacji prawnych, wprowadzonych na okres przejściowy – stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – dążąc do…

Więcej

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym, celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym, celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych. wytyczne

Więcej

Praca Biura ORA

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego informujemy,
iż kontakt z Biurem ORA realizowany będzie wyłącznie telefonicznie oraz poprzez e-mail ora.poznan@adwokatura.pl

Więcej

Ważne stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przekazane wszystkim Prezesom sądów niższej instancji.

Ważne stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przekazane wszystkim Prezesom sądów niższej instancji. Wynika z niego: 1. możliwość wadliwego wniesienia środka odwoławczego lub innego pisma drogą elektroniczną do sądów, 2. konieczność wydrukowania pisma przez sekretariat i wdrożenia przez sąd procedury uzupełniania braków formalnych pisma, 3. sugestia powstrzymania się z kierowaniem wezwań do pełnomocników do czasu…

Więcej

Informacja dotycząca płatności składek.

W związku z podjętą przez ORA w dniu 14.03.2020r. uchwałą dotyczącą zwieszenia obowiązku uiszczania na rzecz ORA składek samorządowych od adwokatów i aplikantów adwokackich, od dnia 1 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego księgowość WIA informuje, iż wszystkie wpłaty od dnia 01.03.2020 dotyczące składki za marzec i kolejnych miesięcy, aż do czasu…

Więcej

Uchwała o zawieszeniu obowiązku uiszczania na rzecz ORA składek samorządowych od adwokatów i aplikantów adwokackich, od dnia 1 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

W dniu 14 marca 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu jednogłośnie podjęła uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania na rzecz ORA składek samorządowych od adwokatów i aplikantów adwokackich, od dnia 1 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Więcej

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 12 marca 2020r. – odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w okresie od dnia 13 marca do dnia 31 marca 2020r.

K O M U N I K A T W związku z zarządzeniem nr 9/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 12 marca 2020r. informujemy, że odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w okresie od dnia…

Więcej

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 – NPP

2020-03-12 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia…

Więcej

Egzamin adwokacki odwołany.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości odwołany został egzamin adwokacki. Ministerstwo  Sprawiedliwości nie wskazało jeszcze nowego terminu egzaminu, który będzie uzgadniany z samorządem adwokackim. Oficjalny komunikat w tej sprawie powinien w najbliższym czasie ukazać się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej

W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że Biuro ORA działa normalnie.

Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-Cov-2 informuję, że Biuro ORA działa normalnie. Jednocześnie poddaję pod Państwa rozwagę ograniczenie załatwiania spraw w siedzibie ORA do sytuacji wymagających bezpośredniego kontaktu. W pozostałych sprawach istnieje możliwość korzystania z dostępnych elektronicznych narzędzi oraz kontaktu telefonicznego. Z wyrazami szacunku Dziekan ORA adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Więcej

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj.:

Więcej

Opracowanie podsumowujące działalność Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz programy edukacyjne realizowane przez poszczególne izby adwokackie.

Publikacja podsumowująca programy edukacyjne realizowane przez poszczególne izby adwokackie, a także skrótowo opisujące działalność Komisji Edukacji Prawnej działającej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Czytaj dokument http://www.adwokatura.pl/doskonalenie-zawodowe/ http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/biblioteka-palestry-podsumowanie-programow-edukacyjnych-izb-adwokackich/page/3/

Więcej

Akcja „Święty Mikołaj w Todze”

Już po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Święty Mikołaj w Todze”. Podobnie jak w ubiegłym roku, także i tym razem będziemy spełniać marzenia podopiecznych Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 28, którzy już zabrali się za pisane listów do Św. Mikołaja. Listy te zostaną następnie przekazane Koleżankom i Kolegom,…

Więcej

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2019r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

Więcej