Działania Adwokatury w Poznaniu w sprawie Ukrainy.

Adwokatura będzie pro bono pomagać uchodźcom! Przeszkoli też kilka tysięcy osób. Adwokatura natychmiast zareagowała na konflikt zbrojny w Ukrainie. Dla całego środowiska było oczywiste, że należy pomóc uchodźcom, którzy w naszym kraju szukają bezpiecznego schronienia! Rozpoczęto od zbiórki darów i osobistego wsparcia na granicy, ale zaplanowano już długofalową i bezpłatną pomoc prawną, na którą nasi…

Nowelizacja KPC – Postępowanie gospodarcze

Wielka nowelizacja KPC oznacza między innymi powrót do odrębnie uregulowanego postępowania gospodarczego. Założenie ustawodawcy jest proste – większe rygory dla stron i szybszy wyrok mając być dostosowaniem procedury sądowej do realiów rynku profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jak wykaże poniższa analiza, cele te nie zawsze zgodne są literalnym brzmieniem zaproponowanych przepisów. Przepisy regulujące postępowanie gospodarcze…

Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład orzeczenia sądu pierwszej instancji, które nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu cywilnym w kontekście art. 380 k.p.c.

Wprowadzenie (lead): Artykuł podejmuje temat sposobu zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie są zaskarżalne w drodze zażalenia do: sądu drugiej instancji, innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji ani też do Sądu Najwyższego. Zawiera także uwagi na tle art. 380 k.p.c.             W doktrynie funkcjonuje wiele klasyfikacji postanowień w zależności…

Św. Mikołaj czy Gwiazdor? Który ma przynosić prezenty w Wielkopolsce?

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział Wielkopolski we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu, Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu oraz poznańskimi artystami zorganizowało symulację rozprawy sądowej dla dzieci. Przedmiotem procesu, który został przeprowadzony w ramach symulacji były wzajemne roszczenia Świętego Mikołaja (powoda) i Gwiazdora (pozwanego)…

Konferencja z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

Informujemy o konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” organizowanej przez Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 8.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wiodącym tematem wydarzenia będzie wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym. Konferencja opierać się będzie na czterech prelekcjach, panelu dyskusyjnym i trzech warsztatach.…

Konferencja z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

Informujemy o konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” organizowanej przez Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 8.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wiodącym tematem wydarzenia będzie wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym. Konferencja opierać się będzie na czterech prelekcjach, panelu dyskusyjnym i trzech warsztatach.…

VI Poznański Salon Mediacji – „Mediacja w Polsce i na świecie – aktualne wyzwania”

W imieniu organizatorów zapraszamy na VI Poznański Salon Mediacji, który odbywa się pod hasłem: „Mediacja w Polsce i na świecie – aktualne wyzwania„. Konferencja odbędzie się 13 maja 2019 r., w godzinach 10.00 – 13.30 tradycyjnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (ul. S. Hejmowskiego 2, Sala Wielka 2200). Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się: adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, Prezes…

Seminarium poświęcone zasadom sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków

W imieniu organizatora, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium poświęconemu zasadom sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. od godz. 10.00 w sali nr 1205 Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2. Zajęcia prowadzić będzie Sędzia Sądu Okręgowego – Małgorzata Wiśniewska. W…

„Sztuka Mediacji – Mediatorzy dla Poznania” – Poznań 17.10.2018 r.

Mediatorzy, stowarzyszenia i organizacje mediacyjne z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu zapraszają na wydarzenie „Sztuka Mediacji – Mediatorzy dla Poznania”, zorganizowane we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. 17 października 2018 r. w godzinach 16 -18 w Galerii Arsenał, Stary Rynek 6 w Poznaniu odbędzie się symulacja mediacji rodzinnej…