Studia podyplomowe mediacji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na roczne (dwusemestralne) studia podyplomowe mediacji. Rekrutacja trwa od 01 czerwca 2016 r. do 14 października 2016 r. Limit przyjęć 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Szczegóły poniżej: studia podyplomowe mediacji Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl

Poznański Salon Mediacji

We wtorek 17 maja 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja Poznański Salon Mediacji. Projekt ten stanowić ma platformę umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem.Takie rozwiązanie pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i osobami praktykującymi mediację, ale także pozwoli na dotarcie do tych, którzy mediacją są…

Zaproszenie na IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu

W imieniu organizatorów pragniemy zaprosić Państwa na IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, który odbędzie się 18 maja 2016 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.  Kongres organizowany jest przez Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie. Sekcja Rozwiązywania Sporów, Mediacji i Arbitrażu działająca przy Instytucie podejmuje szereg działań popularyzacyjno-naukowych, mających na celu promowanie wiedzy o sporach sądowych,…

Zaproszenie na konferencję: „Arbitraż i mediacja – instytucje powszechne czy elitarne?”

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Arbitraż i mediacja – instytucje powszechne czy elitarne?” Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji o godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.…

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Informujemy, iż w tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie 15 października, a Tydzień Mediacji w okresie od 12 do 17 października. W tym okresie planowany jest szereg inicjatyw propagujących ideę polubownego rozstrzygania sporów, np. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 15 października 2015 r. o godz. 10:00 odbędą się Warsztaty Mediacji dla…

Informacje o mediacjach

Informujemy, że w ostatnim okresie w sądach pojawiły się informacje dotyczące stron Ministerstwa Sprawiedliwości, na których można uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedury i przebiegu mediacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane znalezieniem odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem mediacji odsyłamy do: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/ Jednocześnie przypominamy, że na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Poznaniu znajdują się listy…

Mediacje w TVN

Wraz z nastaniem września 2015 r. w nowej ramówce TVN pojawi się serial „Wesołowska i Mediatorzy” skupiający się na polubownym rozwiązywaniu konfliktów. Pojawienie się tego typu programu potwierdza fakt, iż ADR-y, a wśród nich mediacje cieszą się coraz większą popularnością. Niezależnie od powyższego, od niedawna w telewizji można zobaczyć spoty reklamowe poświęcone Centrom Arbitrażu i…

Spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 6 lipca 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji. W trakcie spotkania przedstawiono praktykę mediacyjną z różnych części Polski, m.in. na przykładzie Warszawy i Opola. Poruszono również kwestie praktyki wprowadzonej w Sądzie Katowice – Zachód, tzw. projektu „Kopalnia Zgody”, o którym wspominaliśmy we wpisie z 15…

Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Poznaniu w nowej siedzibie Sądu Okręgowego przy ulicy Hejmowskiego 2 odbył się Trzeci Kongres Prawników Wielopolski, którego tegorocznym hasłem przewodnim było „Prawnicy dla gospodarki”. Gośćmi Kongresu byli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk, Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Ideą przyświecającą…

Kiedy jest najlepszy czas na podjęcie mediacji?

Instytucję mediacji należy wiązać z wolą stron postępowania, która może się ujawnić na każdym jego etapie, zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak i w trakcie samego procesu. W chwili obecnej bardzo częstą praktyką jest, że strony przychodzą do mediatora przed wszczęciem sprawy, bądź też na początkowym jej etapie. Sądy gospodarcze na przykład często kierują…