Uchwała SN z 26.02.2014 r., sygn. III CZP 119/13

Zapewne większość przedstawicieli Adwokatury miała do czynienia z sytuacją, gdy do adwokata po pomoc zgłasza się osoba, która nagle od komornika dowiedziała się, iż jest czyimś dłużnikiem na podstawie tytułu wykonawczego, o którego istnieniu klient nie miał pojęcia. W zależności od sytuacji procesowej klienta możliwe są różne drogi prowadzące do ponownego rozpoznania roszczenia powoda przez…

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Z dniem 30 maja 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, któremu przede wszystkim zawdzięczamy obniżenie opłaty za ogłoszenie kolejnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Uchylone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 roku, III CZP 17/14

Zarówno przedstawiciele doktryny, jak i praktycy od wielu lat zadają sobie pytanie czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być pełnomocnikiem spółki do dokonania określonej czynności. Kodeks spółek handlowych nie wprowadza w tym zakresie ani wyraźnego zakazu, ani też literalnie nie wskazuje na taką możliwość,…

Postanowienie Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 15 stycznia 2014 roku (sygn. akt: I CSK 351/13) – wykładnia przepisu art.199¹KPC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest treść postanowienia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej  z dnia  15 stycznia 2014 roku o sygn. akt: I CSK 351/13 dotyczącego wykładni przepisu art. 199¹ kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego, iż sąd powszechny nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ…

Postanowienie 7 sędziów SN z dnia 22.03.2013 r., sygn. III CZP 85/12

Istotne dla obrotu prawnego, zwłaszcza zaś w odniesieniu do czynności prawnych dokonywanych w relacjach z bankami, jest postanowienie Sądu Najwyższego z 22.03.2013 r. w przedmiocie dopuszczalności warunku potestatywnego, a podjęte w składzie 7 sędziów: „Dopuszczalne jest – co do zasady – dokonanie czynności prawnej zawierającej zastrzeżenie, że jej skutek zależy od skorzystania z uprawnienia lub…

Uchwała SN z dnia 13.12.2013 r., sygn. III CZP 79/12

W dniu 13.12.2013r. Sąd Najwyższy, orzekając w składzie trzech sędziów, roztrząsał następujące zagadnienie prawne: 1/ Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c.…

Konferencja z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”

Informujemy o konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” organizowanej przez Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 8.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wiodącym tematem wydarzenia będzie wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym. Konferencja opierać się będzie na czterech prelekcjach, panelu dyskusyjnym i trzech warsztatach.…