Informacje o mediacjach

Informujemy, że w ostatnim okresie w sądach pojawiły się informacje dotyczące stron Ministerstwa Sprawiedliwości, na których można uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedury i przebiegu mediacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane znalezieniem odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem mediacji odsyłamy do: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/ Jednocześnie przypominamy, że na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Poznaniu znajdują się listy…

Mediacje w TVN

Wraz z nastaniem września 2015 r. w nowej ramówce TVN pojawi się serial „Wesołowska i Mediatorzy” skupiający się na polubownym rozwiązywaniu konfliktów. Pojawienie się tego typu programu potwierdza fakt, iż ADR-y, a wśród nich mediacje cieszą się coraz większą popularnością. Niezależnie od powyższego, od niedawna w telewizji można zobaczyć spoty reklamowe poświęcone Centrom Arbitrażu i…

Spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 6 lipca 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji. W trakcie spotkania przedstawiono praktykę mediacyjną z różnych części Polski, m.in. na przykładzie Warszawy i Opola. Poruszono również kwestie praktyki wprowadzonej w Sądzie Katowice – Zachód, tzw. projektu „Kopalnia Zgody”, o którym wspominaliśmy we wpisie z 15…

Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Poznaniu w nowej siedzibie Sądu Okręgowego przy ulicy Hejmowskiego 2 odbył się Trzeci Kongres Prawników Wielopolski, którego tegorocznym hasłem przewodnim było „Prawnicy dla gospodarki”. Gośćmi Kongresu byli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk, Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Ideą przyświecającą…

Kiedy jest najlepszy czas na podjęcie mediacji?

Instytucję mediacji należy wiązać z wolą stron postępowania, która może się ujawnić na każdym jego etapie, zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak i w trakcie samego procesu. W chwili obecnej bardzo częstą praktyką jest, że strony przychodzą do mediatora przed wszczęciem sprawy, bądź też na początkowym jej etapie. Sądy gospodarcze na przykład często kierują…

Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka”

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu wraz ze stowarzyszeniem Amici realizuje projekt „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka” . Celem projektu jest udzielenie bezpłatnego wsparcia grupie 20 par małżeńskich oraz ich dzieciom. Wsparcie to obejmuje zarówno bezpłatne mediacje, warsztaty dla rodziców i zajęcia psychoedukacyjne z…

Szkolenie podstawowe z mediacji w Łodzi

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,Pragnę Państwa zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu z mediacji opracowanym dla adwokatów Izby Łódzkiej, które poprowadzi notariusz Barbara Pawlak, posiadająca m.in. certyfikacje mediatora The State Bar of California oraz The American Bar Association, a także uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji w zakresie specjalistycznego szkolenia z mediacji cywilnych i gospodarczych…

Specjalistyczne szkolenie poświęcone mediacjom karnym

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na I specjalistyczne szkolenia poświęcone mediacjom karnym. 23 maja br. w Warszawie odbędzie się pierwsze z trzech planowanych specjalistycznych szkoleń poświęconych mediacjom karnym skierowane przede wszystkim do mediatorów/adwokatów oraz do adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych.Szkolenie ma charakter modułowy. Pierwszy moduł polegać będzie na zapoznaniu się przez uczestników…

Prezentacja nowego Regulaminu Sądu Arbitrażowego

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu przedstawiony został nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Prezentacji dokonali: Marek Furtek – Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG oraz Maciej Łaszczuk – Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG. Nowy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i powstał…

Zaproszenie na superwizję dla mediatorów

Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PLul. Wiejska 16 lok. 22e-mail: tomaszkawka@mediacja.edu.pltel. 601 245 342 Superwizja jest miejscem na refleksję na temat aspektów komunikacyjnych, relacyjnych, intrapersonalnych. Jest przeciwieństwem zorientowanego na wynik świata zawodowego. Jest szansą na wspólną analizę problemu i poszukiwanie rozwiązań. Superwizja to refleksja, a nie instrukcja. Superwizor jest specjalistą od struktury i moderowania procesu,a nie od przekazywania wiedzy.…