Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze WIA – 13.02.2021

Szanowni Państwo W zawiązku z zaplanowanym na dzień 13 lutego 2021 r. Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym Wielkopolskiej Izby Adwokackiej załączam Zawiadomienie o Zgromadzeniu. Jednocześnie informuję, iż tegoroczne Zgromadzenie odbędzie się  w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a Państwa obecność jest obowiązkowa. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu 7 dni…

Zgromadzenie WIA 13.02.2021 r. – termin zgłaszania wniosków, uchwał oraz kandydatur

Szanowni Państwo Adwokaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej W związku z wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej na dzień 13 lutego 2021 r. przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą ORA w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r.: „projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do prezydium i komisji zgromadzenia przyjmowane będą nie wcześniej niż 14 dni…