W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że Biuro ORA działa normalnie.

Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-Cov-2 informuję, że Biuro ORA działa normalnie. Jednocześnie poddaję pod Państwa rozwagę ograniczenie załatwiania spraw w siedzibie ORA do sytuacji wymagających bezpośredniego kontaktu. W pozostałych sprawach istnieje możliwość korzystania z dostępnych elektronicznych narzędzi oraz kontaktu telefonicznego. Z wyrazami szacunku Dziekan ORA adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski