PREZYDIUM

Wicedziekan

adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka

Dziekan

adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Wicedziekan

adw. Bernard Rozwałka

Skarbnik

adw. Monika Małecka-Mroziewska

Sekretarz

adw. dr Katarzyna Golusińska

Zastępca Sekretarza

adw. Maciej Michałek

CZŁONKOWIE ORA

adw. Wojciech Celichowski
adw. Antoni Dynowski
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Maciej Loga
adw. Paweł Nowakowski
adw. Jakub Staszczyk
adw. Adam Swoboda
adw. Krzysztof Szkurat
adw. Wojciech Wiza
adw. Marek Woźnicki