PREZYDIUM

Wicedziekan

adw. Monika Małecka-Mroziewska

Dziekan

adw. Tomasz Jachowicz

Wicedziekan

adw. Maciej Michałek

Skarbnik

adw. dr Katarzyna Golusińska

Sekretarz

adw. Maciej Loga

Zastępca Sekretarza

adw. Bartosz Dzikoński

CZŁONKOWIE ORA

adw. Wojciech Celichowski
adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Paweł Nowakowski
adw. Andrzej Jarosław Reichelt
adw. Piotr Ruszkiewicz
adw. Jakub Staszczyk
adw. Wojciech Wiza
adw. Marek Woźnicki
adw. dr Mariusz Zelek