Wicedziekan

adw. Monika Małecka-Mroziewska

Dziekan

adw. Tomasz Jachowicz

Wicedziekan

adw. Maciej Michałek

Skarbnik

adw. dr Katarzyna Golusińska

Sekretarz

adw. Maciej Loga

Zastępca Sekretarza

adw. Bartosz Dzikoński