Prezes Sądu Dyscyplinarnego

 adw. Krzysztof Degórski

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu

 • adw. Jacek Andrzejewski
 • adw. Adam Bajon
 • adw. dr Piotr Binas
 • adw. Marek Buszyński
 • adw. Marek Czemplik
 • adw. Przemysław Gaj
 • adw. Stanisław Godlewski
 • adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk
 • adw. Halina Krzyżanowska
 • adw. Tomasz Krzyżanowski
 • adw. Tomasz Matyaszczyk
 • adw. Zuzanna Michałek – Strzelewicz
 • adw. Mariusz Paplaczyk
 • adw. Wojciech Pawlak
 • adw. Jacek Radzicki
 • adw. Aleksandra Sobczyńska
 • adw. Ewelina Taczanowska
 • adw. Grzegorz Urbanowicz
 • adw. Kamil Wasilewski
 • adw. Paweł Żywiecki

Zastępcy członków Sądu Dyscyplinarnego

 • adw. Krzysztof Bobiński
 • adw. Piotr Pięta
 • adw. Aleksandra Staniek