Prezes Sądu Dyscyplinarnego

 adw. dr Piotr Binas

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu

 • adw. Jacek Andrzejewski
 • adw. Adam Bajon
 • adw. Krzysztof Bobiński
 • adw. Aleksandra Golusińska-Statkiewicz
 • adw. dr Maria Gutowska-Ibbs
 • adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk
 • adw. dr Piotr Karlik
 • adw. Jakub Krych
 • adw. Halina Krzyżanowska
 • adw. Tomasz Krzyżanowski
 • adw. Tomasz Matyaszczyk
 • adw. dr Agata Michalska-Olek
 • adw. Zuzanna Michałek-Strzelewicz
 • adw. Magdalena Pląskowska
 • adw. Jacek Radzicki
 • adw. Karolina Służewska-Woźnicka
 • adw. Aleksandra Sobczyńska
 • adw. Ewelina Taczanowska
 • adw. Grzegorz Urbanowicz
 • adw. Paweł Żywiecki

Zastępcy członków Sądu Dyscyplinarnego

 • adw. Anna Czajkowska
 • adw. Andrzej Kołaczkiewicz
 • adw. Krzysztof Powierza