Z inicjatywy i przy współpracy z Wielkopolską Izba Adwokacką powstały dwa sądy arbitrażowe.

1. Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, utworzony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu z dnia 08 listopada 2022 r.

Zadaniem Sądu Arbitrażowego przy WIA jest stworzenie adwokatom możliwości polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy adwokatami oraz pomiędzy adwokatami a ich klientami. Pozwoli to na przyspieszenie rozstrzygania ewentualnych postępowań spornych pomiędzy adwokatami oraz adwokatami i klientami i da możliwość oddania sporów pod rozstrzygnięcie innemu niż sądy powszechne bezstronnemu organowi.

Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu umożliwi adwokatom realizację obowiązku wynikającego z § 36 Kodeksu Etyki Adwokackiej.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do rozważenia zamieszczania zapisu na  Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w umowach podpisywanych z klientami, co pozwoli na szybsze i dyskretniejsze rozpoznawanie spraw.

Organy Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej

Prezes: adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka

Wiceprezes: adw. Wojciech Celichowski

Sekretarz: adw. Urszula Borowicz

  1. Regulamin
  2. Lista arbitrów

Kontakt do Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej:

arbitraz@ora.poznan.pl

2. Wielkopolski Sąd Arbitrażowy, założony przy współudziale Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, powstał z inicjatywy izb gospodarczych Wielkopolski w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości uzyskiwania wyroków szybszych, tańszych oraz wydanych w procedurze zapewniającej dyskrecję.

Zachęcamy Państwa do proponowania klientom w zawieranych przez nich umowach. dokonywania zapisów na Wielkopolski Sąd Arbitrażowy.

Poniżej przedstawiamy link do strony internetowej Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Wśród arbitrów Sądu jest grupa adwokatów, zaakceptowanych przez ORA. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stroną.

Adres strony internetowej WSA: www.arbitrazwielkopolski.pl