Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich

apl. adw. Arkadiusz Habiera

Członkowie Rady Aplikantów Adwokackich

  • apl. adw. Anna Dams – Wiceprzewodnicząca
  • apl. adw. Maciej Gołębiowski – Sekretarz
  • apl. adw. Julianna Grabowska – Skarbnik
  • apl. adw. Wojciech Firlej – Członek
  • apl. adw. Aleksander Prusiński – Członek
  • apl. adw. Angelika Zarzycka – Członek