Przewodnicząca Samorządu Aplikantów Adwokackich

apl. adw. Barbara Urbaniak

Członkowie Rady Aplikantów Adwokackich

  • apl. adw. Mateusz Misiorny – Wiceprzewodniczący RA
  • apl. adw. Ewa Bratkowska – Sekretarz RA
  • apl. adw. Anna Dams– Członek RA
  • apl. adw. Julianna Grabowska – Członek RA
  • apl. adw. Arkadiusz Habiera – Członek RA
  • apl. adw. Aleksander Prusiński – Członek RA