Wielkopolski Sąd Arbitrażowy, założony przy współudziale Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, powstał z inicjatywy izb gospodarczych Wielkopolski w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości uzyskiwania wyroków szybszych, tańszych oraz wydanych w procedurze zapewniającej dyskrecję.

Arbitraż jako jedna z metod pozasądowego rozstrzygania sporów, zapewni adwokatom nowe pole działalności zawodowej. Zachęcamy Państwa do proponowania klientom dokonywania zapisów na Wielkopolski Sąd Arbitrażowy w zawieranych przez nich umowach. Zachęcamy również Koleżanki i Kolegów do rozważenia zamieszczania zapisu na Wielkopolski Sąd Arbitrażowy w umowach podpisywanych z klientami, co pozwoli na szybsze i dyskretniejsze rozpoznawanie spraw. Poniżej przedstawiamy link do strony internetowej Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Wśród arbitrów Sądu jest grupa adwokatów, zaakceptowanych przez ORA. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stroną.

Adres strony internetowej WSA: www.arbitrazwielkopolski.pl