OgłoszeniaORA Poznań

Naczelna Rada Adwokacka zachęca do wsparcia petycji, w której postuluje natychmiastowe wycofanie projektu zmian ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym oraz zaniechanie wszelkich prac legislacyjnych godzących w fundamenty ustrojowe Polski.

Petycję można wesprzeć pod adresem internetowym: (WESPRZYJ PETYCJĘ)