1. adw. Barbara Bober–Woźniak – Przewodnicząca Komisji

2. adw. Renata Nowakowska – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3. adw. Aleksandra Łuczak – Członek Komisji

4. adw. Elżbieta Borys – Członek Komisji

5. adw. Zuzanna Taranczewska – Członek Komisji

6. adw. Paweł Filipiak – Członek Komisji

7. adw. Przemysław Dopierała – Z-ca Członka Komisji

8. adw. Artur Koper – Z-ca Członka Komisji

Kontakt: kr@ora.poznan.pl