1. adw. Barbara Bober–Woźniak – Przewodnicząca Komisji

2. adw. Zuzanna Taranczewska – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3. adw. Aleksandra Łuczak – Członek Komisji

4. adw. Elżbieta Borys – Członek Komisji

5. adw. Paweł Filipiak – Członek Komisji

6. adw. Artur Koper – Członek Komisji