Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc świadczą adwokaci oraz aplikanci adwokaccy.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA PRZYSŁUGUJĄ KAŻDEJ OSOBIE, KTÓREJ NIE STAĆ NA PONIESIENIE KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ BEZ WZGLĘDU NA WIEK, PŁEĆ, POCHODZENIE I STATUS ZAWODOWY (W TYM OSOBIE FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCEJ INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU).

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Szczegółowe kryteria uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w załączonej Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Formularze zapisów