Czym jest mediacja?

Mediacja jest jedną z alternatywnych form rozwiązywania sporów. Sprowadza się więc do rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego, chociaż coraz częściej Sądy korzystają z pomocy mediatorów aby pozwolić uczestnikom mediacji przy pomocy neutralnego i bezstronnego mediatora wypracować warunki porozumienia.

Celem mediacji jest nie jest ustalenie, kto ma racje ale jakie są interesy i potrzeby stron i w efekcie likwidacja konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania akceptowanego przez strony i ostatecznie zawarcie ugody przed mediatorem.

Jak trafić do mediacji?

1. Na podstawie umowy o mediację

2. Na podstawie skierowania przez sąd

3. Na podstawie wniosku strony o przeprowadzenie mediacji

Zasady mediacji

DOBROWOLNOŚĆ

POUFNOŚĆ

NEUTRALNOŚĆ MEDIATORA

BEZSTRONNOŚĆ MEDIATORA

ODFORMALIZOWANY CHARAKTER MEDIACJI

Dlaczego warto wybrać Mediacje

  1. Bo jest sprawna
  2. Bo jest tańsza od postępowania sądowego
  3. Po prowadzi do kompromisu akceptowalnego przez strony, a tym samym gwarantuje większą wykonalność postanowień ugody
  4. Jest wyrazem woli stron, a nie narzucenia im często nieczytelnego stanowiska stron
  5. Pozwala rozstrzygać kwestie i rozwiązywać problemy, które nie były i nadal nie są podstawą wysuniętych w dany procesie żądań.