Przegląd Uchwał Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wydanych w 2014 roku

Przegląd Uchwał Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wydanych w 2014 roku cz. I I Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/2013 (Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego 2014/6, OSNC 2014/11 poz. 108 „Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes publiczny wymaga…