Zmiany w Kodeksie pracy od 22 lutego 2016 roku

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw znowelizowano Kodeks Pracy. Poniżej omówiono najistotniejsze zmiany oraz obowiązki obciążające pracodawcę w związku wejściem w życie nowelizacji. Sugeruję zapoznanie się z treścią ustawy, zwłaszcza z przepisami intertemporalnymi, gdyż są szczegółowe i zawiłe, a niniejsze opracowanie nie omawia mniej istotnych…