Dnia 9 czerwca 2017 roku w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA. Delegatami z ramienia Komisji ds. mediacji przy ORA w Poznaniu byli adw. Piotr Ruszkiewicz i adw. Krzysztof Spelak. W trakcie Zgromadzenia poruszono w szczególności tematy związane z pozyskaniem funduszy norweskich na rozwój mediacji w Polsce oraz współpracą NRA z Konfederacją Lewiatan. Ponadto, omawiane były kwestie związane z możliwością utworzenia oddziałów Centrum Mediacyjnego działających przy poszczególnych Radach Adwokackich.Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl