Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 2.

Idea stojąca za październikową nowelizacją postępowania karnego to przede wszystkim przyspieszenie procesu. Ustawodawca próbuje to osiągnąć ograniczając na różne sposoby postępowanie dowodowe oraz sankcjonując sytuacje, w których strony nie będą mogły w tym postępowaniu uczestniczyć. Na uwagę zasługuje zwłaszcza art. 378a k.p.k. wprost wskazujący, jakie zarzuty może, a jakich nie może podnosić obrońca w opisywanej…

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 1.

Niemal równocześnie z dużą nowelizacją k.p.c. ustawodawca postanowił dokonać zmian w procedurze karnej. Ich celem było przyspieszenie procesów sądowych oraz załatwiania spraw wpadkowych, co prawdopodobnie częściowo się uda. Niektóre jednak z wchodzących w życie 5 października 2019 r. zapisów rodzą poważne wątpliwości w zakresie ochrony praw uczestników postępowania, głównie oskarżonego. Z uwagi na rozmiar nowelizacji…