Zgodnie z treścią uchwały NRA nr 168/2020 z dnia 06.10.2020r. informujemy, iż : „Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z 5 października 2010 roku w dotychczasowym wzorze zachowują ważność na czas nieoznaczony”.

W załączeniu w/w Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej.
Uchwała NRA nr 168/2020