Szanowni Państwo,

W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który w tym roku odbywa się od 21 do 27 lutego 2022 r.
Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W związku z powyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zorganizowała w całym bieżącym tygodniu dyżury telefoniczne, pod którymi osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym” Okręgowa Rada Adwokacka zwraca uwagę na zachowanie wszelkich wymogów sanitarnych. Dlatego też pomoc prawna będzie udzielana w drodze teleporad.

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Dyżury – TOPP

Z poważaniem
adw. Andrzej J. Reichelt
Koordynator akcji z ramienia ORA Poznań