Naczelna Rada Adwokacka wydała opinię na temat projektu założeń do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.  W ocenie organów Adwokatury przedstawiony projekt zasługuje na poparcie.

O opinię zwrócił się do polskiej Adwokatury Minister Gospodarki. Projekt opiniowała Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacyjne przy NRA oraz Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej. W ocenie organów Adwokatury przedstawiony projekt zasługuje na poparcie bowiem przewiduje, w odniesieniu do mediacji jak i arbitrażu zmiany systemowe w zakresie powszechnego wykorzystania tych form ADR ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji mediacji w sądach powszechnych.

Zaproponowane obszary regulacji mediacji: zmiany procedur sądowych (procesowe), zmiany i zachęty ekonomiczne oraz nowe uregulowanie kwestii administracyjnych w ocenie organów samorządu adwokatów gwarantują zwiększenie popularności i dostępności tej metody rozwiązania sporów.

Cała opinia dostępna tutaj.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl