Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PL
ul. Wiejska 16 lok. 22
e-mail: tomaszkawka@mediacja.edu.pl
tel. 601 245 342

Superwizja jest miejscem na refleksję na temat aspektów komunikacyjnych, relacyjnych, intrapersonalnych.

Jest przeciwieństwem zorientowanego na wynik świata zawodowego.

Jest szansą na wspólną analizę problemu i poszukiwanie rozwiązań.

Superwizja to refleksja, a nie instrukcja.

Superwizor jest specjalistą od struktury i moderowania procesu,
a nie od przekazywania wiedzy.

Joerg Fellermann

Superwizja jest sposobem na:

  • pogłębienie świadomości siebie, stron, ko-mediatora i procesu mediacji
  • spojrzenie na własną praktykę z innej perspektywy
  • spojrzenie na analizowany przypadek „oczami”: stron mediacji, innych uczestników mediacji, mediatorów, grupy superwizyjnej
  • przyglądanie się perspektywie prawników, innych specjalistów, dziecka, nowej/go partnerki/a etc., uczestniczących w mediacji bezpośrednio i pośrednio
  • bardziej świadome korzystanie z technik, narzędzi mediacyjnych jak i samej procedury mediacji
  • poszukiwanie i testowanie rozwiązania w bezpiecznych warunkach.

Superwizja podchodzi do superwizowanego tematu z różnych perspektyw i tym się różni od mediacji, coachingu czy doradztwa.

Superwizowany otrzyma tyle uwagi, ile jest konieczne do przepracowania danego tematu – z perspektywy mediacyjnej.

W trakcie superwizji będzie można pracować nad sprawami zarówno cywilnymi jaki i karnymi, nieletnimi.

Termin superwizji:

Niedziela, 26.04.2015r.

Czas trwania:
4 godziny dydaktyczne – 15.00 -€“ 18.00

Liczba uczestników:

Grupa do 16 osób.

Miejsce superwizji:

ul. Walecznych – Saska Kępa

Prowadzący:

Tomasz Kawka -€“ mediacją zajmuje się od 2001 roku, członek założyciel, członek zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, prowadzi grupowe staże mediacyjne, trener i superwizor mediacji. Przez wiele lat związany z Polskim Centrum Mediacji, wieloletni członek Zarządu Głównego PCM. Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich, gospodarczych i cywilnych. Prowadzi Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PL w Warszawie.

Ukończył szkolenie na superwizora mediacji, prowadzonej przez niemieckich superwizorów Juttę Lack -€“ Strecker i prof. Petera Kunkel. Odbył ponad 450 godzin z zakresu mediacji prowadzonych przez polskich i zagranicznych trenerów mediacji.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia na superwizję prosimy przesyłać na adres e-mail: tomaszkawka@mediacja.edu.pl

Koszt superwizji:

Opłata za udział w jednej superwizji grupowej – 60 zł.

Na superwizję w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które rozpoczęły już praktykę mediacyjną.

Informacje dodatkowe:Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod numerem 601 245  342.
http://mediacja.edu.pl/index.php/superwizja-pracy-mediacyjnej

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl