Specjalistyczne szkolenie poświęcone mediacjom karnym

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na I specjalistyczne szkolenia poświęcone mediacjom karnym. 23 maja br. w Warszawie odbędzie się pierwsze z trzech planowanych specjalistycznych szkoleń poświęconych mediacjom karnym skierowane przede wszystkim do mediatorów/adwokatów oraz do adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych.Szkolenie ma charakter modułowy. Pierwszy moduł polegać będzie na zapoznaniu się przez uczestników…

Zaproszenie na superwizję dla mediatorów

Ośrodek Mediacji MEDIACJA.EDU.PLul. Wiejska 16 lok. 22e-mail: tomaszkawka@mediacja.edu.pltel. 601 245 342 Superwizja jest miejscem na refleksję na temat aspektów komunikacyjnych, relacyjnych, intrapersonalnych. Jest przeciwieństwem zorientowanego na wynik świata zawodowego. Jest szansą na wspólną analizę problemu i poszukiwanie rozwiązań. Superwizja to refleksja, a nie instrukcja. Superwizor jest specjalistą od struktury i moderowania procesu,a nie od przekazywania wiedzy.…